Je v tom lehkost nebo není?

Jak rozpoznat lehkost v konání čehokoliv

Řekněme, že se zabýváte nějakou aktivitou a nejste si jistí, zda se jí máte dále zabývat. Nebo uvažujete o tom, že se budete věnovat něčemu novému. No, popravdě řečeno, někde uvnitř už dávno znáte odpověď, ale ne vždy se vše jeví hned jednoznačně. Zavřete oči a představte si, že se danou činností zabýváte, vizualizujte si co nejpodrobněji danou činnost nebo dosažení nějakého cíle spojeného s danou činností. Představte si, že to budete dělat dalších x let, například až do důchodu nebo i déle.

Co cítíte? Nadšení, radost, srdce vám buší vzrušením, vnitřní klid a mír, lehkost bytí, stékají vám po tváři slzy štěstí?

Plyne vám představa dané činnosti?
Tak je to ono a věnujte se tomu.

Anebo vám představa daného příliš neplyne a zasekáváte se?
Pak to není ono.

Stále si nejste jistí? Nevíte nebo máte neurčité pocity? Tak si představte, že jste danou činnost přestali vykonávat a ukončili ji. Jaký je váš první, bezprostřední pocit? Když říkám pocit, myslím tím opravdu pocit, ne žádnou formu racionalizace. Co cítíte? Úlevu? Oddychnete si a doslova z vás spadne tíha? Tak to přestaňte dělat. Takhle jednoduché to je. Chce to „jen“ najít odvahu a ukončit to, čemu jste již možná věnovali až příliš mnoho času a energie.

Zní to jednoduše, že?

Přesto to spoustu lidí nedokáže a setrvává v aktivitách, situacích nebo vztazích, které je nijak zvlášť netěší, klidně desítky let nebo i celý život. Je v tom totiž jeden háček. Čím je váš energetický vklad do dané činnosti větší a čím déle jí vykonáváte, tím hůře se vám bude opouštět a tím větší tendenci na ní lpět, budete mít. Prostě to chce v sobě nalézt odvahu ke změně, a to často i velmi dramatické. Alespoň do té doby, než si z životních změn a odhazování různých zátěží uděláte nový koníček. S lehkostí a radostí, pravděpodobně i s mírným nádechem úsměvu šílence, pak budete zahazovat aktivity i zkušenosti, kterým jste věnovali spoustu vaší energie, stovky i tisíce hodin studia nebo roky práce. Jako zenový mistr budete rozmetávat své pracně, často i s láskou, vytvořené mandaly z různých fází vašeho života, a ještě ke všemu u toho budete mít povznášející pocit. Připravte se na to, že to, s jakou lehkostí budete opouštět své překonané programy, jež jsou zdánlivě vaší nedílnou součástí, budete děsit své okolí a zpočátku někdy možná i sebe samotné.

O tom, zda v něčem je nebo není obsažena lehkost, nechte rozhodovat pouze a jenom vaše vnitřní pocity – emoce, které ve vás představa dané činnosti vyvolává.

Vodítkem vám budou fyziologické reakce vašeho těla (pláč, smích, zrychlený dech a tep, úlevné oddechnutí, mrazení, stísněná hruď, srdce v krku, bolest břicha…), které budete vnímat buď jako příjemné – spojené se štěstím, naplněním, vnitřním klidem nebo euforií, nebo jako nepříjemné – spojené s pocitem tlaku, stísněnosti, stresu, ohrožení nebo deprese.

Je velmi pravděpodobné, že tento pocit se, u té které činnosti, bude v čase vyvíjet.

Baví vás to, co děláte a užíváte si to? Ano? Tak si to nadále užívejte bez ohledu na názory ostatních. Uleví se vám při představě, že opustíte danou činnost? Tak ji opusťte a přestaňte se jí zabývat. Bez ohledu na to, kolik jste do dané činnosti doposud investovali času, energie nebo peněz. I když si všichni ostatní možná budou myslet, že jste zbláznili, nevadí. Je to přece váš život a vy sami se můžete kdykoliv svobodně rozhodnout, čemu se budete nebo nebudete věnovat.

Najděte odvahu ke změně a přivítejte lehkost do svého života.

Diskuze

Přejít nahoru